Header
På denne hjemmeside kan du bl.a. finde artikler, opgavebesvarelser, speciale med vegetationsundersøgelse af Borris Hede under punktet Rådyr.

Desuden er der punkterne:
  • SAS - hvor jeg viser en oversigt over dataindlæsning og procedurer. Desuden kan man se et uddrag af kompendier, jeg har skrevet og anvendt til undervisning i SAS.

  • Linkbibliotek - hvor der er interessante links under forskellige kategorier.


Råbuk fotograferet af Axel Mortensen

Mit speciale om rådyrs fødevalg kan nu ses som pdf-fil under punktet Rådyr.

Hovedopgave om græsning generelt og indvirkningen på vegetationen.

Mogens footer