Header
På denne hjemmeside kan du bl.a. finde artikler, opgavebesvarelser, speciale med vegetationsundersøgelse af Borris Hede under punktet Rådyr.

Blåhat Nyserøllike Guldblomme på Borris Hede


Desuden er der punkterne:
  • SAS - hvor jeg viser en oversigt over dataindlæsning og procedurer. Desuden kan man se et uddrag af kompendier, jeg har skrevet og anvendt til undervisning i SAS.

  • Linkbibliotek - hvor der er interessante links under forskellige kategorier.


Råbuk fotograferet af Axel Mortensen

Mit speciale om rådyrs fødevalg kan nu ses under punktet Rådyr.

Hovedopgave om græsning generelt og indvirkningen på vegetationen.Mogens footer