Header


Rådyret (Capreolus capreolus)

Rådyret er en drøvtygger, der i forhold til de større græssende hjorte er mere specialiseret i sit fødevalg.

Det var dette, mit speciale bl.a. drejede sig om. Læs mere om dette i denne besvarelse af eksamensopgave:

- og i disse to artikler: - speciale:


Råbuk fotograferet af Axel Mortensen

Hovedopgave om græsning generelt og indvirkningen på vegetationen.

Billedet er taget af Axel Mortensen. Se flere flotte billeder her.


Mogens footer