OVERSIGT OVER SAS-SYSTEMET

Indlæsning af data fra tekstfil

KOMMANDO

HVAD SKER DER  /  HVAD BETYDER DET

DATA MINEDATA;
  INPUT NAVN $ 1-9 VAEGT 11-12;

CARDS;
  Anders     82
  Bent          68
  Christian  77

;

Det temporære datasæt MINEDATA bliver oprettet
Karakter-variablen NAVN og tal-variablen VAEGT bliver indlæst med kolonne-indlæsning

Nu kommer dataHer slutter data

DATA MINEDATA;
LENGTH NAVN $ 9;
  INPUT NAVN $ VAEGT;

CARDS;
  Anders 82
  Bent 68
  Christian 77
;

Det temporære datasæt MINEDATA bliver oprettet
Variablen NAVN gøres bredere end de normale 8 tegn
Karakter-variablen NAVN og tal-variablen VAEGT bliver indlæst i frit format

Nu kommer dataHer slutter data

LIBNAME MITDREV 'H:\MYSAS';
DATA MITDREV.MINEDATA;
LENGTH NAVN $ 9;
  INPUT NAVN $ VAEGT;

CARDS;
  Anders 82
  Bent 68
  Christian 77
;

Vi fortæller, hvor SAS-datasæt-filen skal ligge
Det permanente datasæt MINEDATA bliver oprettet (filen MINEDATA.SAS7BDAT)
Variablen NAVN gøres bredere end de normale 8 tegn
Karakter-variablen NAVN og tal-variablen VAEGT bliver indlæst i frit format

Nu kommer dataHer slutter data

LIBNAME MITDREV 'H:\MYSAS';
DATA MITDREV.MINEDATA;
INFILE 'H:\MYSAS\DATA1.TXT';
LENGTH NAVN $ 9;
  INPUT NAVN $ VAEGT;

Vi fortæller, hvor SAS-datasæt-filen skal ligge
Det permanente datasæt MINEDATA bliver oprettet (filen MINEDATA.SAS7BDAT)
Vi skal læse data fra denne tekstfil
Variablen NAVN gøres bredere end de normale 8 tegn
Karakter-variablen NAVN og tal-variablen VAEGT bliver indlæst i frit format

I datafilen skal kun stå selve data - ikke noget CARDS; eller semicolon


Indlæsning af SAS-datasæt

KOMMANDO

HVAD SKER DER  /  HVAD BETYDER DET

LIBNAME MITDREV 'H:\MYSAS';
DATA MITDREV.NYDATA;
  SET MITDREV.MINEDATA;

Vi fortæller, hvor SAS-datasæt-filen skal hentes fra
Det permanente datasæt NYDATA bliver oprettet (som kopi af MINEDATA)
Det permanente datasæt MINEDATA bebeholdes uændret

Tilbage