OVERSIGT OVER SAS-SYSTEMET

Diverse PROCedurer

KOMMANDO

HVAD SKER DER  /  HVAD BETYDER DET

PROC PRINT;

Udskriver sidst dannede datasæt

LIBNAME MITDREV 'H:\MYSAS';
PROC PRINT DATA=MITDREV.MINEDATA;

Her ligger datasættet, vi skal udskrive
Udskriver det angivne datasæt

PROC MEANS;
  VAR VAEGT;

Statistik (N MIN MAX MEAN STD) af variablen VAEGT. Denne procedure egner sig fint til kontinuerte variable.

PROC MEANS MEAN RANGE CV;
  VAR VAEGT;

Statistik (MEAN, RANGE og CV) af variablen VAEGT. Denne procedure egner sig fint til kontinuerte variable.

PROC SORT;
  BY KOEN;

Sorterer en eller flere variable i et datasæt.
KOEN bliver sorteret.

PROC SORT;
  BY KOEN;

PROC MEANS;
  VAR VAEGT;
  BY KOEN;

PROC SORT med efterfølgende PROCedure. Hvis datasættet er sorteret i forvejen på den ønskede måde, er det ikke nødvendigt at sortere det igen.

Statistik på VAEGT laves nu for alle de forskellige værdier af KOEN.

PROC UNIVARIATE;
  VAR VAEGT;

"Udvidet udgave af PROC MEANS", hvor der kommer en masse statistik af sig selv.

PROC FREQ;
  TABLES KOEN ALDER;

Liste. Antal mm. af diskrete variable med få værdier (altså ikke kontinuerte variable som f.eks. VAEGT eller HOEJDE).

PROC FREQ;
  TABLES KOEN * ALDER;

Krydstabel. Antal mm. af diskrete variable med få værdier (altså ikke kontinuerte variable som f.eks. VAEGT eller HOEJDE).

PROC CORR;
  VAR VAEGT HOEJDE;

Korrelationsanalyse mellem variablerne VAEGT og HOEJDE.

PROC GCHART;
  VBAR ALDER / DISCRETE;

Søjlediagram af HOEJDE. Options til grafen kommer efter '/'. Option DISCRETE gør, at alderen kun vises i hele værdier.

PROC GPLOT;
  PLOT VAEGT * HOEJDE;

XY-diagram med HOEJDE som X-akse og VAEGT som Y-akse.

PROC G3D;
  PLOT VAEGT * HOEJDE =ALDER;

Tredimensionalt plot
med HOEJDE (X-akse), VAEGT (Y-akse) og ALDER (Z-akse)

PROC NLIN;

Procedure til nonlinear regression.
Se mere i Kinetik_fit

PROC SPECTRA OUT=B P S WHITETEST;
  VAR X;


PROC PRINT DATA=B;

Tidsserieanalyse af variablen X. Der dannes et nyt datasæt (B) med værdier for periodogram (P) og spektralananlyse (S). Endvidere test for at se, om variationerne i X bare er tilfældige variationer (hvid støj).

Proceduren skriver udover testen for hvid støj ikke noget ud til outputvinduet - derfor PROC PRINT for at se resultaterne fra datasæt B.
Se mere i SAS_Timeseries.

Tilbage