HeaderEksempler på SAS

Her er en oversigt over indlæsning af data til programmeringssproget SAS og en oversigt over de almindeligste procedurer.

Disse oversigter lavede jeg efter ønske fra de studerende på Københavns Universitet i faget Dataanalyse og Simulering, som jeg underviste i. Skemaerne er håndprogrammeret i HTML.

Desuden er vist et kompendium, jeg skrev til undervisning af de ansatte forskere på Miljøministeriets afdeling for Flora- og Faunaøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser på Kølø i 1993.

Og uddrag af et kompendium, jeg skrev og har anvendt til min SAS-undervisning af Data Managers. Teksten bærer præg af at være tilpasset efter de emner, kursisterne ønskede behandlet inden for studier i det farmaceutiske/medicinske område.

Oversigt over
indlæsning af data

Oversigt over
SAS-procedurer

Kompendium til SAS-undervisning på Kalø
Uddrag af aktuelt SAS-kompendium

Mogens footer